სიახლეები
ჩვენ შესახებ
ცხელი ხაზი

საწვავი

PREMIUM

2.79

მწარმოებელი ქვეყანა - ბულგარეთი/რუმინეთი
სტანდარტი - ევრო 5
ოქტანური რიცხვი - არანაკლებ 95-ისა
გოგირდის შემცველობა - მაქსიმუმ 10 მგ/კგ

EURO REGULAR
93+

2.59

მწარმოებელი ქვეყანა - ბულგარეთი/რუმინეთი
სტანდარტი - ევრო 5
ოქტანური რიცხვი - 93.7
გოგირდის შემცველობა - 6,0

EURO DIESEL

2.75

მწარმოებელი ქვეყანა - რუმინეთი/რუსეთი.
სტანდარტი - ევრო 6
ცეტანიური რიცხვი - 52,8

გოგირდის შემცველობა - 5

EFFECT DIESEL
+

2.62

მწარმოებელი ქვეყანა - რუსეთი
სტანდარტი - ევრო 5
ცეტანიური რიცხვი - 52,3
გოგირდის შემცველობა - 9,5

DIESEL

2.49

მწარმოებელი ქვეყანა - რუსეთი/თურქმენეთი

სტანდარტი - ევრო 4
ცეტანიური რიცხვი - არანაკლებ 46-ისა
გოგირდის შემცველობა - მაქსიმუმ 0,1%

აფეთქების ტემპერატურა - არანაკლებ 62-ისა